Piątek, 16 listopada 2018. Imieniny Edmunda, Marii, Marka

Dofinansowanie do termomodernizacji?

2013-07-25 14:27:54 (ost. akt: 2013-07-25 14:31:48)

Autor zdjęcia: Baumit

Brak odpowiedniej izolacji ścian, nieszczelne okna i drzwi, a także nieefektywny system ogrzewania powodują, że rachunki za energię wzrastają nawet kilkukrotnie.

Wprawdzie do zimy jeszcze daleko, ale warto już teraz pomyśleć o termomodernizacji domu, wymianie stolarki czy montażu nowoczesnej instalacji grzewczej. Tym bardziej, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na termomodernizację.

Od czego zacząć?
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy przeprowadzić audyt energetyczny, czyli szczegółowe opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego budynku oraz określające zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji. Dokument ten powinien zawierać optymalne rozwiązania pozwalające uzyskać znaczną oszczędność energii. Jest on również podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i planu przebiegu termomodernizacji. Krokiem kolejnym jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć wyniki audytu termomodernizacyjnego oraz wniosek kredytowy do jednego z komercyjnych banków, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie tzw. premii termomodernizacyjnych. Pozytywna weryfikacja dokumentacji oznacza otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa nawet 1/5 kwoty kredytu.
Wysokość otrzymanych środków nie może jednak przekroczyć 16 proc. całkowitych kosztów inwestycji ani dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności energii ustalonych w audycie energetycznym.
Warto pamiętać, że tzw. premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego i przyznana kwota jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego tylko wtedy, gdy prace związane z termomodernizacją zostały zakończone.

Autor cytatu: Audyt energetyczny
to szczegółowa ocena stanu technicznego budynku, określająca m.in.
zakres i parametry
techniczne możliwych
wariantów
termomodernizacji.


Ważne
Na taką inwestycję można otrzymać dofinansowanie rządowe tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i założonym planem termomodernizacji. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że przywołany zapis powoduje, iż każda termoinwestycja warunkuje sporządzenie projektu budowlanego zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Co więcej, składając wniosek o kredyt wraz ze zgłoszeniem o dofinansowanie, inwestor określa datę zakończenia wszelkich prac. Dotrzymanie tego terminu pozwala na przekazanie funduszy na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wybierając bank warto sprawdzić czy kooperuje on z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pilotuje z ramienia Rządu program przyznawania i wypłacania tzw. premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. O dofinansowanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy nieruchomości. Co ważne, raz na 3 miesiące Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje informację o stanie wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku braku wolnych środków, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza informacje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadamia inwestora o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku.
(Ustawa z 21 listopada 2008 r. „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”)

Korzysta producent, korzysta inwestor

Regulacje prawne umożliwiające dofinansowania do termomodernizacji domu bądź budynku wielorodzinnego to korzyść zarówno dla inwestorów, jak i producentów materiałów budowlanych. Pierwsi otrzymują zwrot części kosztów poniesionych na inwestycję, z kolei producenci mają gwarancję, że wykonawcy będą potrzebować materiałów do przeprowadzenia wszelkich prac. Tego rodzaju wsparcie ze strony państwa może ożywić całą branżę budowlaną, gdyż inwestorzy będą poszukiwać fachowców, którzy przeprowadzą modernizację budynku zgodnie z założonym projektem oraz planem robót.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB